آدرس: تهران- خیابان اقدسیه- پارک سوم- پ 128- واحد یک

تلفن: 26152763-021
021-26152703
021-26152198

فکس: 26152136-021
ایمیل: commercial@taminkalatak.com